Kategorie
kazania

Czy cierpienie ma sens?

Czy cierpienie ma sens? – Jan Muranty – 2019-01-27

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Hebrajczyków 12:2 – wygłoszone 27 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Uczniostwo w domu

Uczniostwo w domu – Patrick Sullivan – 2019-01-20

Kazanie biblijne Patricka Sullivana, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ew. Mateusza 28:19-20 – wygłoszone 20 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10. Tłumaczył Andrzej Machauf.

Kategorie
kazania

Śpiący olbrzym – budujący i budowlani

Śpiący olbrzym – budujący i budowlani – Sławomir Foks – 2019-01-13

Nauczanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie Listu do Efezjan 4:12 wygłoszone 13 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.