Kategorie
kazania

Śpiący olbrzym – budujący i budowlani

Śpiący olbrzym – budujący i budowlani – Sławomir Foks – 2019-01-13

Nauczanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie Listu do Efezjan 4:12 wygłoszone 13 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 4:12 (UBG)

Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;
Śpiący olbrzym – budujący i budowlani – Sławomir Foks – 2019-01-13