Kategorie
kazania

Uczniostwo w domu

Uczniostwo w domu – Patrick Sullivan – 2019-01-20

Kazanie biblijne Patricka Sullivana, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ew. Mateusza 28:19-20 – wygłoszone 20 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10. Tłumaczył Andrzej Machauf.

Ewangelia Mateusza 28:19-20

28,19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
28,20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
Uczniostwo w domu – Patrick Sullivan – 2019-01-20