Kategorie
kazania

Czy cierpienie ma sens?

Czy cierpienie ma sens? – Jan Muranty – 2019-01-27

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Hebrajczyków 12:2 – wygłoszone 27 stycznia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Hebrajczyków 12:2 (UBG)

Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Czy cierpienie ma sens? – Jan Muranty – 2019-01-27