Kategorie
kazania

Dlaczego warto czytać Biblię?

Dlaczego warto czytać Biblię? – Pierre Jutras – 2019-02-10

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Tymoteusza 3:16-17 – wygłoszone 10 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.