Kategorie
kazania

Cel budowania i wyposażania

Cel budowania i wyposażania – Sławomir Foks – 2019-02-17

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:11-13 – wygłoszone 17 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 4:11-13 (UBG)

4,11 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;
4,12 Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;
4,13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa;
Cel budowania i wyposażania – Sławomir Foks – 2019-02-17