Kategorie
kazania

Duchowa dojrzałość

Duchowa dojrzałość – Sławomir Foks – 2019-02-24

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:13-16 – wygłoszone 24 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.