Kategorie
kazania

Ty nie jesteś sędzią

Ty nie jesteś sędzią – Henryk Dedo – 2019-03-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Rzymian 2:1-2 – wygłoszone 3 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.