Kategorie
kazania

Ty nie jesteś sędzią

Ty nie jesteś sędzią – Henryk Dedo – 2019-03-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Rzymian 2:1-2 – wygłoszone 3 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Rzymian 2:1-2 (UBG)

2,1 Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo.
2,2 Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy.
Ty nie jesteś sędzią – Henryk Dedo – 2019-03-03