Kategorie
kazania

Jedni drugim

Jedni drugim – Sławomir Foks – 2019-03-17

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:16 – wygłoszone 17 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.