Kategorie
kazania

Doświadczaj pokoju

Doświadczaj pokoju – Derek Stringer – 2019-04-14

Kazanie biblijne Dereka Stringera, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Filipian 4:4-11 – wygłoszone 14 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Filipian 4:4-11 (UBG)

4,4 Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się.
4,5 Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
4,6 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
4,7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
4,8 W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.
4,9 Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
4,10 Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności.
4,11 Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.
Doświadczaj pokoju – Derek Stringer – 2019-04-14