Kategorie
kazania

Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza

Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza – Henryk Dedo – 2019-04-21

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Filipian 3:7-13 – wygłoszone 21 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Filipian 3:7-13 (UBG)

3,7 Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
3,8 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
3,9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
3,10 Żeby poznać jego i moc jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci;
3,11 Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
3,12 Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
3,13 Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną;
Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza – Henryk Dedo – 2019-04-21