Kategorie
kazania

Pociecha

Pociecha – Henryk Dedo – 2019-05-05

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Mateusza 13:24-30 – wygłoszone 5 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.