Kategorie
kazania

Wpatrywanie się w twarz Jezusa

Wpatrywanie się w twarz Jezusa – Hal Hays – 2019-05-12

Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 3:12-18 – wygłoszone 12 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

II List do Koryntian 3:12-18 (UBG)

3,12 Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy;
3,13 A nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć.
3,14 Lecz ich umysły zostały zaślepione; aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie.
3,15 I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu.
3,16 Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta.
3,17 Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.
3,18 Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
Wpatrywanie się w twarz Jezusa – Hal Hays – 2019-05-12