Kategorie
kazania

Daj się przemieniać: odrzuć stare, przyjmij nowe

Daj się przemieniać: odrzuć stare, przyjmij nowe – Sławomir Foks – 2019-05-19

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:20-24 – wygłoszone 19 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.