Kategorie
kazania

Chodź w praktycznej świętości

Chodź w praktycznej świętości – Sławomir Foks – 2019-05-26

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:25-32 – wygłoszone 26 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.