Kategorie
kazania

Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę

Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę – Sławomir Foks – 2019-06-30

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:15-21 – wygłoszone 30 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 5:15-21 (UBG)

5,15 Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy;
5,16 Odkupując czas, bo dni są złe.
5,17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana.
5,18 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem;
5,19 Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;
5,20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;
5,21 Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga.
Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę – Sławomir Foks – 2019-06-30