Kategorie
kazania

Synu, odpuszczone są grzechy twoje

Synu, odpuszczone są grzechy twoje – Jan Muranty – 2019-07-28

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 2:1-12 – wygłoszone 28 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Służba Ducha Świętego

Służba Ducha Świętego – Henryk Dedo – 2019-07-21

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Jana 16:8-15 – wygłoszone 21 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Żyj pełnią Ducha Świętego

Żyj pełnią Ducha Świętego – Sławomir Foks – 2019-07-14

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:18-21 – wygłoszone 14 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.