Kategorie
kazania

Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie

Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie – Waldemar Kasperczak – 2019-07-07

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego -Ew. Łukasza 18:18-23 – wygłoszone 7 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Ewangelia Łukasza 18:18-23

18:18 I zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
18:19 A Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg.
18:20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij swego ojca i swoją matkę.
18:21 A on odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
18:22 Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną.
18:23 A on, usłyszawszy to, ogromnie się zasmucił, bo był bardzo bogaty.
Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie – Waldemar Kasperczak – 2019-07-07