Kategorie
kazania

Żyj pełnią Ducha Świętego

Żyj pełnią Ducha Świętego – Sławomir Foks – 2019-07-14

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:18-21 – wygłoszone 14 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.