Kategorie
kazania

Synu, odpuszczone są grzechy twoje

Synu, odpuszczone są grzechy twoje – Jan Muranty – 2019-07-28

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 2:1-12 – wygłoszone 28 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Ewangelia Marka 2:1-12

2:1 A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
2:2 I zaraz zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I głosił im słowo Boże.
2:3 Wtedy przyszli do niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi.
2:4 A gdy nie mogli do niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, wyłamali go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany.
2:5 A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone.
2:6 A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach:
2:7 Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?
2:8 A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach?
2:9 Cóż jest łatwiej – powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź?
2:10 Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego:
2:11 Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.
2:12 A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego.
Synu, odpuszczone są grzechy twoje – Jan Muranty – 2019-07-28