Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: uległość – wzór dla żon

Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: uległość – wzór dla żon – Sławomir Foks – 2019-08-18

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:21-24 – wygłoszone 18 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.