Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: uległość – wzór dla żon

Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: uległość – wzór dla żon – Sławomir Foks – 2019-08-18

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:21-24 – wygłoszone 18 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 5:21-24

5:21 Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga.
5:22 Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.
5:23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.
5:24 Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.
Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: uległość – wzór dla żon – Sławomir Foks – 2019-08-18