Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: wzór dla mężów

Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: wzór dla mężów – Sławomir Foks – 2019-08-25

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:25-33 – wygłoszone 25 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 5:25-33

5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;
5:26 Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;
5:27 By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.
5:28 Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.
5:29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.
5:30 Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
5:31 Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
5:32 Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła.
5:33 Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża.
Pełnia Ducha Świętego w małżeństwie: wzór dla mężów – Sławomir Foks – 2019-08-25