Kategorie
kazania

Świętość której nie można się oprzeć

Świętość której nie można się oprzeć – Henryk Dedo – 2019-09-01

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Księga Izajasza 6:1-7 – wygłoszone 1 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Księga Izajasza 6:1-7 (UBG)

6:1 W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię.
6:2 Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał.
6:3 I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały.
6:4 I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.
6:5 I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów.
6:6 Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza;
6:7 I dotknął nim moich ust, i powiedział: Oto ten węgiel dotknął twoich warg; twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony.
Świętość której nie można się oprzeć – Henryk Dedo – 2019-09-01