Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców cz. 1

Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców – Sławomir Foks – 2019-09-08

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:1-4 – wygłoszone 8 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:1-4 (UBG)

6:1 Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe.
6:2 Czcij swego ojca i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą;
6:3 Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi.
6:4 A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana.
Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców – Sławomir Foks – 2019-09-08