Kategorie
kazania

Co Bóg z nas czyni?

Co Bóg z nas czyni? – Tim Savage – 2019-09-22

Kazanie biblijne pastora Tima Savage, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 10:17-42 – wygłoszone 22 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10. Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.