Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w pracy: relacja pracownik-pracodawca

Pełnia Ducha Świętego w pracy: relacja pracownik-pracodawca – Sławomir Foks – 2019-09-26

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:5-9 – wygłoszone 29 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:5-9 (UBG)

6:5 Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi;
6:6 Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca;
6:7 Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom;
6:8 Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny.
6:9 A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby.
Pełnia Ducha Świętego w pracy: relacja pracownik-pracodawca – Sławomir Foks – 2019-09-26