Kategorie
kazania

Stój pewnie w mocy Bożej w duchowej walce

Stój pewnie w mocy Bożej w duchowej walce – Sławomir Foks – 2019-10-20

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:10-13 – wygłoszone 20 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.