Kategorie
kazania

Stój pewnie w mocy Bożej w duchowej walce

Stój pewnie w mocy Bożej w duchowej walce – Sławomir Foks – 2019-10-20

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:10-13 – wygłoszone 20 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:10-13

6:10 W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.
6:11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
6:13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Stój pewnie w mocy Bożej w duchowej walce – Sławomir Foks – 2019-10-20