Kategorie
kazania

Buty gotowości Ewangelii pokoju – tarcza wiary

Buty gotowości Ewangelii pokoju – tarcza wiary – Sławomir Foks – 2019-11-03

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:15-16 – wygłoszone 3 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.