Kategorie
kazania

Wielkie przykazanie w Twoim życiu

Wielkie przykazanie w Twoim życiu – Pierre Jutras – 2019-11-10

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 12:28-34 – wygłoszone 10 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.