Kategorie
kazania

Czy jesteś święty?

Czy jesteś święty? – Waldemar Kasperczak – 2019-11-24

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentów z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 5:21, List do Rzymian 5:1 – wygłoszone 24 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2 List do Koryntian 5:21

5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

List do Rzymian 5:1

5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
Czy jesteś święty? – Waldemar Kasperczak – 2019-11-24