Kategorie
kazania

Pierwsza świąteczna gorączka: aniołowie, pasterze i Zbawiciel

Pierwsza świąteczna gorączka: aniołowie, pasterze i Zbawiciel – Sławomir Foks – 2019-12-22

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 2:8-20 – wygłoszone 22 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Ewangelia Łukasza 2:8-20 (UBG)

2:8 A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem.
2:9 I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach.
2:10 I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu.
2:11 Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
2:12 A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
2:13 I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących:
2:14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.
2:15 A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił.
2:16 Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie.
2:17 A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku.
2:18 A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili.
2:19 Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.
2:20 I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im zostało powiedziane.
Pierwsza świąteczna gorączka: aniołowie, pasterze i Zbawiciel – Sławomir Foks – 2019-12-22