Kategorie
kazania

Miecz Ducha – Słowo Boże

Miecz Ducha – Słowo Boże – Sławomir Foks – 2020-01-12

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:17 – wygłoszone 12 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:17 (UBG)

6:17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;
Miecz Ducha – Słowo Boże – Sławomir Foks – 2020-01-12