Kategorie
książki

Uczniostwo

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.” Mt 28:19

Kojarzycie ten fragment Nowego Testamentu?
To jest tzw. Wielki Nakaz Misyjny dany przez Jezusa nie tylko apostołom, ale wszystkim którzy chcą być uczniami Jezusa. To polecenie jest dane każdemu chrześcijaninowi, także mi i Tobie!
Prowadzenie innych w uczniostwie jest podstawą chrześcijaństwa. Ale co to dokładnie jest to uczniostwo? Jak prowadzić i kogo?

Na to i podobne pytania odpowiada Mark Dever w książce „Uczniostwo – jak pomagać innym w naśladowaniu Jezusa”.
Autor tej książki wyjaśnia, iż prowadzenie innych w uczniostwie to świadome dążenie do ich duchowego dobra, aby pomóc im w podążaniu za Chrystusem. Podaje konkretne pomysły i przykłady jak to robić. A ze względu na to, że każdy z nas jest inny, ma inne zdolności i doświadczenia życiowe – każdy ma coś czym może się podzielić, czego może uczyć innych. 
Warto rozpocząć od najbliższych oraz od kościoła, którego jest się częścią. Jeśli jesteś zaangażowany w jakąś służbę – znajdź kogoś komu możesz pokazać na czym ta służba polega i uczynić go swoim „uczniem” w tej dziedzinie. Jeśli jesteś doświadczoną matką lub babcią – ucz młode kobiety jak wychowywać dzieci, prowadzić dom i być dobrą żoną. Jesteś Starszym Zboru – bądź mentorem dla innego mężczyzny, który może w przyszłości zasili szeregi Starszych… Możliwości jest tak wiele, tylko czy korzystamy z tego by „czynić uczniami”? 
Co więcej – czy mamy kogoś, kto nas prowadzi w uczniostwie?

Przeczytałam i polecam.
Brygida

PS. Książka jest dostępna do wypożyczenia w biblioteczce zborowej na Zagórnej 10.
PPS. W październiku 2019 roku zachęcałam do przeczytania innej książki tego autora – „Dziewięć cech zdrowego kościoła”, którą też można wypożyczyć z biblioteczki zborowej.
PPPS. Mark Dever jest autorem wielu książek poświęconych tematyce zdrowego kościoła i jego funkcjonowania.

Kategorie
kazania

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia – Henryk Dedo – 2020-01-05

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 Księga Mojżeszowa 18 – wygłoszone 5 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
książki

Ukojone serce

„Dwie kobiety wyglądały przez okno więzienia – jedna widziała błoto, druga gwiazdy”…

Linda Dillow w swojej książce „Ukojone serce” przypomina nam, że nasze zadowolenia powinno wynikać z relacji z Panem Bogiem a nie z reakcji na okoliczności. 
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” ( List św. Pawła do Filipian 4:7).
Większość z nas zna ten werset, jednak jak to wygląda w naszym życiu? 
Czy myśli o przeszłości, przyszłości, zmartwieniach i potrzebach nie pochłaniają nas tak bardzo, że często nie doświadczamy tego pokoju?

Autorka opisuje różne dziedziny życia, z których często nie jesteśmy zadowolone – nasze życiowe role, okoliczności, które nas otaczają lub relacje z innymi. Pisze też o trzech przeszkodach: niewłaściwe cele, chciwość i troski życia. 
To co mnie osobiście dotknęło najbardziej to dwie pułapki, które okradają nas z zadowolenia – „gdyby tylko…” – rozmyślania o przeszłości oraz „ co jeśli…” – zamartwianie się o przyszłość.

Linda Dillow to żona, matka i babcia. Napisała wiele książek i prowadzi spotkania dla kobiet. W „ukojonym sercu” opisuje nie tylko swoje doświadczenie, ale również historie wielu kobiet, które spotkała na swej drodze.

Każdy rozdział kończy się studium biblijnym, załączone materiały zachęcają do zapisywania jak Pan Bóg działa w naszym życiu.

Przeczytałam i polecam.
Ania