Kategorie
książki

Koniec mnie Jezus

Kiedy pierwszy raz przeczytałam tytuł książki Kyle’a Idlemana „Koniec mnie – Jezus”, to zastanawiałam się, czy to nie jest może jakiś błąd w tłumaczeniu i o co może autorowi chodzić w tej książce.

Jednak kiedy zaczęłam czytać, bardzo szybko dotarło do mnie, że jest to sparafrazowany i skondensowany tekst z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus powiedział: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.”

Zatem nie możemy iść za Jezusem, jeśli nasze JA będzie zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli w codzienności będziemy ciągle mówić i myśleć: JA, MÓJ, MOJE, MNIE. Mamy się pozbyć tego egoistycznego JA i dopiero wówczas będziemy mogli prawdziwie poznać i naśladować Jezusa.

Zagadnienia omawiane w tej książce są oparte o Kazanie na Górze z Ewangelii Mateusza, które pokazuje standardy Boga tak różne od norm „świata”. Jednak to Boże standardy powinny być naszymi i kiedy to sobie uświadomimy, będziemy gotowi, by stać się naśladowcami Jezusa.

Przeczytałam i polecam.
Brygida

PS. „Koniec mnie – Jezus” to kolejna książka współczesnego nam pastora – Kyla Idlemana. Inne jego książki warte przeczytania to: „Więcej niż fan”, „Wojna bogów”, „Zasada AHA” oraz „Łaska”.