Kategorie
kazania

Tytan modlitwy potrzebuje wsparcia – modlitwa

Tytan modlitwy potrzebuje wsparcia – modlitwa – Sławomir Foks – 2020-02-02

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:18-20 – wygłoszone 2 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:18-20 (UBG)

6:18 We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;
6:19 I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii;
6:20 Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić.
Tytan modlitwy potrzebuje wsparcia – modlitwa – Sławomir Foks – 2020-02-02