Kategorie
kazania

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa?

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? – Samuel Skrzypkowski – 2020-02-09

Kazanie biblijne Samuela Skrzypkowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Tesaloniczan 5:1-11 – wygłoszone 9 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

I List do Tesaloniczan 5:1-11 (UBG)

5:1 A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano.
5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
5:3 Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą.
5:4 Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
5:5 Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
5:6 Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
5:7 Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
5:8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
5:10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
5:11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? – Samuel Skrzypkowski – 2020-02-09