Kategorie
kazania

Zacznij od czystości

Zacznij od czystości – Krzysztof Wojciechowski – 2020-02-16

Kazanie Krzysztofa Wojciechowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Kolosan 1:21-22 – wygłoszone 16 lutego 2020 w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Kolosan 1:21-22 (UBG)

1:21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
1:22 W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;
Zacznij od czystości – Krzysztof Wojciechowski – 2020-02-16