Kategorie
kazania

Świadectwo Ducha Świętego

Świadectwo Ducha Świętego – Jan Muranty – 2020-02-23

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 5:30-32 – wygłoszone 23 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Dzieje Apostolskie 5:30-32 (UBG)

5,30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie.
5,31 Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.
5,32 A my jesteśmy jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni.
Świadectwo Ducha Świętego – Jan Muranty – 2020-02-23