Kategorie
kazania

Dzieci są tylko dziećmi

Dzieci są tylko dziećmi – Henryk Dedo – 2020-03-08

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego (List do Hebrajczyków 12:5-6) wygłoszone 8 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Hebrajczyków 12:5-6 (UBG)

12,5 I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina.
12,6 Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.
Dzieci są tylko dziećmi – Henryk Dedo – 2020-03-08