Kategorie
książki

Wezwanie Ewangelii a prawdziwe nawrócenie

Co się dzieje z człowiekiem w momencie, gdy się nawraca? 
Czy wystarczy tylko odmówić specjalną modlitwę by zostać zbawionym?

Zdarza się, że dzisiejsze kościoły nie wzywają ludzi do prawdziwej pokuty. Jest to błędem, ponieważ nie jest możliwe prawdziwe nawrócenie bez żalu za grzechy. Osoba, która przystępuje do Boga odwraca się od swoich grzechów i zmienia sposób swojego myślenia. Ewangelia wzywa nie tylko do pokuty, ale także do wiary. Paul Washer wyjaśnia jak przejawia się wiara w autentycznym nawróceniu.

Żaden człowiek nie może zasłużyć na zbawienie, jest ono tylko i wyłącznie z łaski Bożej i ze względu na Bożą chwałę. „Pismo Święte naucza, że stworzenie wszechświata, upadek człowieka, naród izraelski, krzyż Chrystusa, Kościół oraz sąd nad narodami – wszystko ma jeden wielki i ostateczny cel, jakim jest chwała Boga”.
Jednym z dostrzegalnych rezultatów nawrócenia jest biblijne oddzielenie od świata, od tego co nie podoba się Bogu. Jeśli brakuje uświęcenia w naszym życiu, to musimy zbadać siebie by przekonać się, czy jesteśmy wierzącymi.

Paul Washer to znany amerykański ewangelista, założyciel Towarzystwa Misyjnego HeartCry. „Wezwanie Ewangelii a prawdziwe nawrócenie” to niestety jedyna jego książka przetłumaczona na język polski.

Książkę można kupić lub zamówić w naszej zborowej księgarni.
Ania.