Kategorie
wydarzenia

Wielkanoc

„Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! (26) Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. (27) Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc.“ – Księga Joba 19:25-27

Niech czas Świąt Wielkiej Nocy będzie dla nas z jednej strony czasem uniżenia, upamiętania, zadumy nad tym, co uczynił Chrystus, a z drugiej czasem radości i wdzięczności za nowe życie, które stało się udziałem dzieci Bożych dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza.

Niech poselstwo krzyża rozbrzmiewa w naszych domach i będzie widoczne w słowach i czynach.

Tak jak powiedział Job: „będziemy oglądać Boga. TAK!“ A dziś tęsknimy za naszym Zbawicielem. Jezus umarł, ale zmartwychwstał! Grób jest pusty! Jego śmierć dała nam życie!

W dzisiejszy czwartkowy wieczór spożywając wieczerzę Pańską z najbliższymi, skupmy się na krzyżu, grzechu i śmierci, która jest zapłatą za grzech. Jednak nie zatrzymujmy się tylko w tym miejscu, idźmy dalej w kierunku zmartwychwstania i zwycięstwa Chrystusa.

Mam nadzieję, że poniższy film (być może już znany niektórym) będzie dla każdego z Was zbudowaniem w czasach walki z Koronawirusem, śmiercią i grzechem.

Zostańcie z Bogiem.
W imieniu Rady Starszych
Pastor Sławomir Foks

film