Kategorie
kazania

Wiara w praktyce, czyli prawdziwa pobożność na co dzień

„Wiara w praktyce, czyli prawdziwa pobożność na co dzień” – Sławomir Foks – 2020-09-06

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 1:19-25 wygłoszone 6 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Wiara w praktyce, czyli prawdziwa pobożność na co dzień” – Sławomir Foks – 2020-09-06

1:19 Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
1:20 Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
1:21 Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
1:22 A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
1:23 Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
1:24 Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.
1:25 Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.

List Jakuba 1:19-25