Kategorie
kazania

Nie obmawiaj, nie osądzaj!

„Nie obmawiaj, nie osądzaj!” – Sławomir Foks – 2020-11-22

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:11-12 wygłoszone 22 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Nie obmawiaj, nie osądzaj!” – Sławomir Foks – 2020-11-22

4:11 Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. 
4:12 Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?

List Jakuba 4:11-12