Kategorie
książki

Pod rządami miłości

„Pod rządami miłości” – Jonathan Leeman

Dziś chciałabym Wam polecić bardzo ciekawą, chociaż zarazem trudną książkę Jonathana Leemana, „Pod rządami miłości”. Uważam, że temat miłości w kościele bywa źle rozumiany w ostatnich czasach, dlatego warto uporządkować sobie to zagadnienie. Seria „9Marks” to książki, które mówią o budowaniu zdrowych kościołów. Dotychczas recenzowaliśmy kilka tytułów: „Nawrócenie”, „Uczniostwo”, „9 cech zdrowego kościoła”, „Zdrowi członkowie kościoła”  i „Jak wygląda zdrowy kościół?”.

Bóg jest miłością czy miłość jest bogiem? W dzisiejszej kulturze pełnej romantycznych powieści, filmów i muzyki, ludzie zaczęli postrzegać miłość jako coś najważniejszego i coś co usprawiedliwia wszystkie czyny, nawet te złe. Niestety nie pozostaje to bez wpływu na chrześcijan, którzy zaczynają odrzucać szanowanie autorytetów, dyscyplinę kościelną czy nawet przynależność do konkretnego kościoła. To czego szukają w kościołach, to wzmocnienie poczucia własnej wartości, uczucie spełnienia, bycie zrozumianym. Jest to świat, na tronie którego zasiadają ludzie, a nie Bóg.

Autor porusza wiele trudnych tematów takich jak miłość Ojca do Syna, miłość Boga do grzeszników czy Boży sąd. To na czym skupia się jednak najbardziej, to pokazanie w jaki sposób sądy kościoła, dyscyplina i autorytet mogą ujawniać Bożą miłość. Miłość, która jest nierozerwalnie związana z Bożą sprawiedliwością.

Jonathan Leeman jest pasjonatem literatury i często odnosi się do różnych powieści by lepiej zobrazować to o czym pisze. Bardzo miło było mi przypomnieć sobie bądź poznać pewne fragmenty literatury amerykańskiej lub europejskiej.

Przeczytałam i polecam,
Ania


PS. Książkę można kupić w naszej zborowej księgarni lub wypożyczyć w naszej biblioteczce.

Kategorie
kazania

Dramat życia

„Dramat życia” – Henryk Dedo – 2020-11-15

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 8:34-36 i Listu do Rzymian 6:22, wygłoszone 15 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Dramat życia” – Henryk Dedo – 2020-11-15

8:34 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
8:35 A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
8:36 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Ewangelia Jana 8:34-36

6:22 Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.

List do Rzymian 6:22
Kategorie
książki

Panorama Biblii

„Panorama Biblii” to cieniutka książeczka z 12 kolorowymi tablicami, na których rozrysowana jest oś czasu wydarzeń biblijnych, od stworzenia świata, poprzez wypędzenie człowieka z ogrodu Eden, przez potop, niewolę Egipską, panowanie królów, życie i śmierć Jezusa, Jego zmartwychwstanie, czas ucisku do wieczności.

Książka ta powstała wiele lat temu – w Polsce wydana w 1987 roku, ale przecież jest to pomoc do lepszego rozumienia Biblii, która jest kompletna i niezmienna, więc te tablice też są cały czas aktualne.

Dla mnie jako osoby z pamięcią wzrokową, jest ogromną pomocą – wreszcie wszystkie wydarzenia biblijne są poukładane chronologicznie, przy każdym zaznaczony odnośnik do konkretnego fragmentu Pisma Świętego.

Kiedy zaczynałam studiować Słowo Boże, wydarzenia biblijne były dla mnie często wyrwanymi z kontekstu opowieściami – takimi rozsypanymi puzzlami. Dopiero czytanie Biblii i podpieranie się o te tablice, pomogło mi sobie wszystko poukładać po kolei.


Używam i polecam.
Brygida

PS. „Panorama Biblii” jest dostępna do nabycia w naszej zborowej księgarni, która jest czynna w każdą niedzielę po nabożeństwie.

PPS. Dojechały nowości, o które pytaliście: „Modlitwa jest bitwą” braci Kendrick, „Biesłan – pęknięte miasto” Zbyszka Pawlaka, „Poranki z Bogiem” i „Wieczory z Bogiem” Tozera, „Koniec mnie – Jezus” i „Zasada AHA” Kyla Idlemana oraz z serii 9Marks: „Jak wygląda zdrowy kościół?” Marka Devera i „Zdrowi członkowie kościoła” Thabiti Anyabwile.