Kategorie
kazania

Uwolnieni, aby służyć

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Galacjan 5:13 wygłoszone 6 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13