Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-05-23

JAHWE
Kto porusza się po wodach
Trzyma Księżyc w dłoni swej
Kto rozprasza ciemność nocy
Rozpalonym światłem dnia
Kto przechadza się po górach
Kto na Ziemi w dole jest
Kto jest większy niż Niebiosa
Kto miłością duszy mej

Stworzyciel Bóg, to Jahwe
Jest Który jest, to Jahwe
Wszechrzeczy Pan to Jahwe
Róża Szaronu, Jahwe
Boży Syn, to Jahwe
W Trójcy Bóg, to Jahwe


Kim jest ten kto daje szczęście
Ten kto pokój daje nam
Kim jest ten kto mnie pociesza
Gorzki w słodki zmienia smak
Kto rozbudza mą żarliwość
Kto powstaje wewnątrz mnie
Kto mój głód wciąż zaspokaja
Wszystkim co potrzebne jest

Stworzyciel Bóg, to Jahwe {…}
Jahwe /x8/


Jesteś Święty, jesteś wieczny
i na wieki rządzisz Ty
Każdy skłoni się przed Tobą
Każdy Imię wyzna Twe
Aniołowie cześć oddają
Stojąc wciąż przed Tronem Twym
My na Ziemi zgromadzeni
Ogłaszamy Imię Twe


PSALM 23
Pan Bóg jest moim pasterzem
Nad wody spokojne mnie wiedzie
Na łąkach zielonych mnie pasie
Niczego dziś mi nie braknie
Duszę moją pokrzepiasz
Twa obietnica jest pewna
Bezpieczną mnie drogą prowadzisz
Pocieszasz, gdy smutek na twarzy

Ref
Choćbym szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną
Choćbym szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną jest


Oliwą mą głowę namaszczasz
Kielich bez końca napełniasz
Twa dobroć i łaska na wieki już przy mnie są

Ref
Choćbym szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną
Choćbym szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną jest


WYWYŻSZAMY CIĘ (Panie twój tron wznosi się)
Panie, Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy, Panie mój
Królu mój

Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię, Panie nasz


Panie, Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy, Panie mój
Królu mój

Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię, Panie nasz


ZWRÓĆ SWÓJ WZROK NA JEZUSA
Zwróć swój wzrok na Jezusa
Jak wielki jest twarzy tej czar
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku Jego miłości bez miar

Zwróć swój wzrok na Jezusa
Gdy staczasz z ciemnością swój bój
On królestwo diabła zwyciężył już
W Nim światłości i mocy jest zdrój


JEZUS NAJWYŻSZEJ GODZIEN CHWAŁY
Jezus, najwyższej godzien chwały
Jezus, najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezus każdy skłoni się
I wszelki język wyzna
Że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tak, władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn

Jezus, najwyższej godzien chwały
Jezus, najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezus każdy skłoni się
I wszelki język wyzna
Że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tak, władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
// Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn // x2


CHWALĘ CIEBIE PANIE
Chwalę Ciebie, Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając imię Twe

Bo wielkimś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt


Chwalę Ciebie, Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając imię Twe

Bo wielkimś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt