Kategorie
kazania

O życiu w świecie wielu prawd bez prawdy

„O życiu w świecie wielu prawd bez prawdy” – Henryk Dedo – 2021-08-29

Nauczanie wygłoszone 29 sierpnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-08-29

STÓJMY RAZEM

/ Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem dzień i noc / x2

Bądźmy wszyscy jednej myśli
Wzór Chrystusa Pana wiernie naśladując
Z łagodnością i pokorą
Jedni drugim pomagajmy żyć

Stójmy razem dzień i noc / x2

Miłość sobie okazujmy
By zakryła wielkie mnóstwo naszych grzechów
Przebaczając bez szemrania
Dajmy innym, to co Bóg nam dał

/ Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem dzień i noc / x2

Doceniajmy to co mamy
Każda dobra rzecz niech cieszy nas prawdziwie
To co trudne i bolesne
Z dziękczynieniem usiłujmy nieść

/ Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem dzień i noc / x2


KAŻDY DZIEŃ UPEWNIA MNIE

Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi

Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie /x2

Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości,
mam w Tobie /x2

Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi

Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie /x2

Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości,
mam w Tobie /x4


NASZ BÓG

Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą
Któż jest jak Ty, Tylko Ty

Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
Któż jest jak Ty, Tylko Ty

Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia
Jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg


Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
któż jest jak Ty, Tylko Ty

/Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia
Jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg/ x2


Bridge
/Jeśli nasz Bóg jest przy nas
Już nic nas nie zatrzyma
Jeśli nasz Bóg jest z nami
Któż jest przeciwko nam/x2
Któż jest przeciwko nam


/Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia
Jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg/ x2


JEGO MIŁOŚĆ

Jego miłość zakrywa grzech
Ona nie pamięta złego
Jego krew, największy dar dla każdego
Jego imię, potężna moc
Jezus drogą, prawdą, życiem
Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel

Bóg w łasce swej do nas zniżył się
Pozostawił chwałę nieba
Jezus wycierpiał każdy trud
Żebyś żył i już się nie bał


Jego miłość zakrywa grzech
Ona nie pamięta złego
Jego krew, największy dar dla każdego
Jego imię, potężna moc
Jezus drogą, prawdą, życiem
Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel

/Bóg w łasce swej do nas zniżył się
Pozostawił chwałę nieba
Jezus wycierpiał każdy trud
Żebyś żył i już się nie bał/ x2


Bridge
/ Tylko Tobie należy się chwała
Tylko Tobie należy się cześć
Tylko Tobie będziemy się kłaniać Jezu / x4

Bóg w łasce swej do nas zniżył się
Pozostawił chwałę nieba
Jezus wycierpiał każdy trud
Żebyś żył…


JEZU PANUJ ZAWSZE W ŻYCIU MYM

/Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
Teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu / x2

Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój


Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu

/Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój / x2


Bridge
Z głębi serc wyznajemy Jezu Jesteś Panem
chwała i cześć
Tobie chwała i cześć


Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu


TAK JESTEŚ GODZIEN

/Tak, jesteś godzien
Chwały i mocy
Błogosławieństwa i czci
Wszystkie narody
Całe stworzenie
Złoży pokłon
Przed tronem Twym / x2

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa


Tak, jesteś godzien
Chwały i mocy
Błogosławieństwa i czci
Wszystkie narody
Całe stworzenie
Złoży pokłon przed tronem Twym

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa


Królestwo Chrystusa Zwycięża świat
Brzmi triumfalna pieśń
Na tronie zasiada Odwieczny Pan
Wszyscy oddają Mu cześć!

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa

Kategorie
książki

Wiarygodność pism Nowego Testamentu

„Wiarygodność pism Nowego Testamentu” – Frederick Fyvie Bruce

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym: czy Nowy Testament jest prawdziwy? A może są to wymysły różnych ludzi? Kim są autorzy Nowego Testamentu? Czemu akurat 4 ewangelie? Dlaczego takie, a nie inne listy? Kiedy dokładnie zostało to spisane? Czy jest historyczne potwierdzenie autentyczności tekstów Nowego Przymierza?

Nie?

Ale może ktoś w rozmowie z tobą zadał takie lub podobne pytanie?

Niezależnie czy odpowiedzi na powyższe pytania potrzebujesz dla siebie czy dla znajomego – warto sięgnąć i przeczytać tą pozycję.

W tej niegrubej książce F.F. Bruce zawarł rzeczowe zestawienie faktów. Znajdziesz w niej informację które części przez kogo zostały napisane i w którym roku. Na jakie lata datują się zachowane kopie. Kto i kiedy ustanowił kanon Nowego Testamentu i dlaczego właśnie taki.

Wszystko oparte o badania archeologiczne i historyczne tak, byś nie miał wątpliwości, że Nowy Testament jest najbardziej udokumentowaną historycznie książką, że istniejące najstarsze kopie w zasadzie nie różnią się niczym od obecnych kopii, a życie Jezusa i jego apostołów ma potwierdzenie w innych historycznych pismach.

Polecam.
Brygida